Novartis anunță un plan pentru începerea testării clinice a canakinumab pe pacienții infectați cu COVID-19